MONATO
Por skribi al ni
Serĉu en la retpaĝoj de Monato
en la retpaĝoj de Monato

Facebook Amikiĝu kun ni ankaŭ en Facebook

Abontarifo de Monato kaj La Jaro

Tiuj ĉi kotizoj validas por pagoj, kiuj atingas la eldonejon plej laste en la 31a de oktobro 2017

Post la landonomo sekvas la valutokodo, kaj poste 5 sumoj. La unua sumo estas la surfaca abontarifo de MONATO, la dua sumo estas la aera abontarifo de MONATO, la tria sumo estas la abontarifo de la ciferecaj versioj de MONATO (PDF kaj ePub), la kvara sumo estas la tarifo de la agendo kaj enciklopedieto LA JARO senditaj triaklase (malrapide) kaj la kvina sumo estas tiu de LA JARO sendita unuaklase (rapide). La abonprezo de MONATO estas la tarifo por 12 sinsekvaj monatoj. Eblas aboni ankaŭ dum 36 monatoj kun rabato de 5 % kaj dum 60 monatoj kun rabato de 10 %.

Ŝtato de la paganto      MONATO        LA JARO
           surface aere  rete  3a kl. 1a klaso

Argentino    EUR   33   36  19,80   6   9
Aŭstralio    AUD   88   93  52,80   9,60 15
Aŭstrio     EUR   56   59  33,60   6   9
Belgio     EUR   56   59  33,60   6   9
Bosnio-Herc.  EUR   33   36  19,80   6   9
Brazilo     EUR   33   36  19,80   6   9
Britio     GBP   51   53  30,60   5,50  8,20
Bulgario    EUR   33   36  19,80   6   9
Ĉeĥio      EUR   47   50  28,20   6   9
Danio      DKK  420  440  252    45   67
Estonio     EUR   38   41  22,80   6   9
Finnlando    EUR   56   59  33,60   6   9
Francio     EUR   56   59  33,60   6   9
Germanio    EUR   56   59  33,60   6   9
Grekio     EUR   56   59  33,60   6   9
Hispanio    EUR   56   59  33,60   6   9
Hungario    HUF 11700 12600 7200   1900  2800
Irlando     EUR   56   59  33,60   6   9
Islando     EUR   56   59  33,60   6   9
Israelo     EUR   50   53  30     6   9
Italio     EUR   56   59  33,60   6   9
Japanio     JPY  7980  8500 4788    860  1230
Kanado     CAD   83   88  49,80   9   14
Kipro      EUR   47   50  28,20   6   9
Koreio     EUR   50   53  30     6   9
Kostariko    EUR   33   36  19,80   6   9
Kroatio     EUR   38   41  22,80   6   9
Latvio     EUR   38   41  22,80   6   9
Litovio     EUR   38   41  22,80   6   9
Luksemburgo   EUR   56   59  33,60   6   9
Malto      EUR   47   50  28,20   6   9
Nederlando   EUR   56   59  33,60   6   9
Norvegio    NOK  510  540  300    56   83
Nov-Zelando   NZD  105  111  63    11,50 18
Pollando    PLN  165  176  99    26   39
Portugalio   EUR   50   53  30     6   9
Rusio      EUR   33   36  19,80   6   9
Serbio     EUR   33   36  19,80   6   9
Slovakio    EUR   38   41  22,80   6   9
Slovenio    EUR   47   50  28,20   6   9
Sud-Afriko   EUR   50   53  30     6   9
Svedio     SEK  540  570  324    58   87
Svislando    CHF   82   88  49,20   9   14
Usono      USD   78   82  46,80   8   13

Aliaj landoj: Petu la tarifon de la landa peranto, aŭ, se tiu ne ekzistas, de la eldonejo: Flandra Esperanto-Ligo, Lange Beeldekensstraat 169, B-2060 Antwerpen. Telefono +32 32 34 34 00.

Personoj loĝantaj en ŝtatoj kun malforta ekonomio kaj kiuj ŝatus aboni al MONATO, sed ne povas pro financaj problemoj, povas peti subvencion de la Abonhelpa Fonduso de MONATO.


Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2017-09-18